Belangrijk om te weten

Aanmelding
Bij aanmelding vraag ik u naar uw algemene gegevens en uw verzekeringsgegevens. Ook willen wij uw BSN nummer en identiteitsbewijs nummer noteren en controleren. Deze gegevens zijn nodig om uw behandelingen te kunnen declareren. Wij hebben met bijna alle zorgverzekeraars overeenkomsten gesloten. Hierdoor wordt er rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gedeclareerd. Voorwaarde is wel dat u voldoende aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie. Bent u niet voor fysiotherapie verzekerd dan ontvangt u van ons een nota.
Om te weten of uw behandeling vergoedt worden door uw zorgverzekeraar is het verstandig om contact op te nemen met uw verzekeraar of uw polis goed door te lezen. De meeste aanvullende verzekeringen hebben fysiotherapie in hun pakket.
Wij kunnen als dat nodig is helpen bij het uitzoeken van de vergoedingsmogelijkheden bij uw zorgverzekeraar. Ook kunt u op deze website kijken;
https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie

Om een afspraak te maken kunt u van maandag t/m vrijdag bellen tussen 08:30 en 18.00 op nummer:

06 – 1988 5447

 

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)
Sinds 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk. Dit betekent dat u geen verwijzing nodig heeft om naar een fysiotherapeut te gaan. Tijdens de eerste behandeling bekijk ik of u in aanmerking komt voor fysiotherapie of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is.

Behandeling aan huis of op uw werk
Bent u niet in de gelegenheid om naar de praktijk te komen doordat u bijvoorbeeld slecht ter been bent of nog bijkomt van een operatie, dan kom ik bij u aan huis.
Fysiotherapie Hanhart kan op elke locatie therapie verzorgen, zoals bij u thuis of bij werk gerelateerde klachten op uw werk. Om dit vergoed te krijgen heeft u mogelijk een verwijzing van de huisarts nodig.

De eerste afspraak
Na de aanmelding wordt een persoonlijke behandeldossier aangemaakt. Hierin worden uw gegevens bewaard.
Tijdens de eerste behandeling gaat het over uw klachten. Deze breng ik in kaart aan de hand van een vraaggesprek. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een lichamelijk onderzoek. Soms vindt het onderzoek pas tijdens de 2e behandeling plaats. Samen stellen wij een op maat gemaakt behandelplan op.

Afmelden voor een afspraak
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient u dit 24 uur voor de afgesproken behandeling telefonisch of per mail te melden.
Bij verzuim is Fysiotherapie Hanhart genoodzaakt de behandeling bij u in rekening te brengen. Deze wordt dan niet door uw verzekeraar vergoed. In overleg kan hier in bijzonderheden van afgeweken worden.

Kwaliteit en Privacy
Wij staan geregistreerd in het Algemeen Kwaliteits Register van het KNGF. Ook zijn wij BIG geregistreerd.
Op alle behandelingen is de Wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van toepassing.
De fysiotherapeut heeft een algemene geheimhoudingsplicht.

Onze Privacy policy;
Privacy Policy Fysiotherapie Hanhart

Het KNGF privacy reglement;
KNGF Privacy reglement

Klachten reglement KNGF;
http://fysiopraktijk.nl/wp-content/uploads/2013/04/klachtenfolder_KNGF.pdf

 

 

Fysiotherapie Hanhart is toegankelijk voor iedereen!